Едукација

У циљу едукација Научни одбор Удружења је у обавези да у сваком акредитационом периоду , а то је четири пута годишње врши акредитацију предавања у виду стручних састанака , курсева , симпозијума и конгреса.

На овој страни ће бити објављени сви акредитовани програми Удружења од стране Здравственог савета Републике Србије у акредитационим роковима:

Јулски акредитациони период / одлука Здравственог савета Републике Срије број 153-02-01685/2019-01 :

image not found

Д-1-716/19 М.С.Ц.Т.-дијагностика у радиологији -примена и наша улога

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-717/19 Мр-дојки -принцип и начин рада

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-718/19 Курс из области мамографске дијагностике

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Јануарски акредитациони период / одлука Здравственог савета Републике Србије број: 153-02- 301/2020-01 од 02.03.2020 године :

Д-1-284/20 ПЕТ/ЦТ и наша улога

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-383/20 Улога компјутеризоване томографије у дијагностици трауме абдоминалних органа

Национални курс прве категорије акредитован за више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-384/20 Радиолошке процедуре као дијагностичке методе у обољењима дојке

Национални курс прве категорије акредитован за више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-386/20 Дигитализација-наша улога и начин рада

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-407/20 Савремене дијагностичке процедуре и организација рада института за радиологију ВМА

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-408/20 Значај и улога мамографије у раној дијагностици карцинома дојке

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.